بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت‌های مالی دوره 3 ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
صورتهای مالی 10 ماه و 27 روزه منتهی به 31 شهریور سال 1396 (حسابرسی نشده) 1396/08/06
صورتهای مالی 10 ماه و 27 روزه منتهی به 31 شهریور سال 1396 (حسابرسی شده) 1396/08/06
صورت های مالی دوره 7 ماه و 27 روز منتهی به 31 خرداد 1396 1396/04/28
صورت‌های مالی دوره 4 ماه و 27 روزه منتهی به 30 اسفند 1395 (حسابرسی شده) 1396/03/07
صورت‌های مالی دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 (حسابرسی نشده) 1396/02/06
صورت‌های مالی دوره 99 روزه منتهی به 30 آذر 1395 1395/10/26